Flytta in

 

Flytta in

Hemförsäkring

För att kunna få ersättning för skador på ägodelar i lägenheten eller källarförråd och andra gemensamma utrymmen som tvättstuga måste du ha en egen hemförsäkring. Se till att teckna detta i samnband med inflytt.

 

El

Elnätsägare i fastigheten är Fortum. Kontakta dem vid inflytt.

Det är fritt för dig att själv välja elleverantör. Om du inte gör ett aktivt val kommer el automatiskt att levereras av Fortum under hyrestiden.

 

Tillträde

Tillträde till lägenheten får du tidigast klockan 12.00 den första vardagen i den månad ditt hyresavtal börjar gälla om inte annat avtalats. Kontakta oss för information om var dina nycklar ska hämtas.

 

Städning

Om du är missnöjd med städningen av bostaden är det viktigt att du hör av dig till oss snarast. Det är först när du flyttat in som vi kan åtgärda eventuella brister i bostaden.

 

Adressändring

Anmäl din nya adress till Adressändring i god tid för att din post ska komma rätt. Märk din brevlåda med namn.