Flytta ut

 

Flytta ut

Uppsägning

Du måste alltid säga upp ditt hyresavtal skriftligt. Du hittar blankett för uppsägning nedan.

Uppsägningstiden är normalt 3 hela kalendermånader. Under denna period måste du betala hyra precis som vanligt.

 

Exempel:

 

Säger du upp ditt hyresavtal den 15 september är uppsägningstiden oktober, november och december. Ditt hyresavtal upphör att gälla den 31 december.

 

 

 

 

 

 

Visning

När din uppsägning är registrerad och bostaden är ledig till uthyrning är du som hyresgäst enligt hyreslagen skyldig att låta den visas för nya intressenter. Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av bostadsökande.

 

Städning

När du lämnar din bostad ska den vara noggrant städad. Om det inte är väl städat när den nya hyresgästen flyttar in kan du efterhand bli tvungen att betala för den städning som måste göras. Du faktureras i så fall städkostnaden i efterhand.

 

 

Utflytt

Om inte annat avtalats ska hyresgästen när hyrestiden har löpt ut senast påföljande dag lämna lägenheten och senast klockan 12 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som skall tillträda den.

Infaller den dag då lägenheten skall tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det i stället ske nästa vardag.

 

 

Tidigare utflyttning

Om du flyttar ut och låter nästa hyresgäst flytta in tidigare är det en överenskommelse mellan dig och den nya hyresgästen.

Om du har kommit överens med den nya hyresgästen om att denne kan flytta in tidigare än vad som sägs i hyresavtalet, är du ansvarig för att städningen är godkänd och för bostadens skick.

 

Nycklar

Kontakta oss för information om var du ska lämna dina nycklar.

 

Flyttstäd

Vänligen se nedan checklista för flyttstäd.