Störning

 

Störning

 

I ett flerfamiljshus där man bor nära inpå varandra är det viktigt att alla visar hänsyn.

 

Hyreslagen refererar till störning enligt nedan:

 

"När hyresgästen använder lägenheten skall han/hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar.

Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten..."

 

Det är svårt att avgöra vad som klassas som störning eller ej, och det blir därmed upp till varje hyresgästs sunda förnuft att avgöra vad som ses som störande. Tänk på att vad som upplevs som ok ljudnivå på dagen kanske inte uppskattas alls nattetid. Mellan 22-08 ska alla kunna sova ostört.

 

Att enstaka gånger höra barn som leker eller en granne som har fest får man räkna med när man bor i flerfamiljshus. Det som däremot kan upplevas som störande är hög musik på kvällar och nätter, skrik eller andra ihållande ljud i lägenheter och i trapphus.

 

Om du ska ha fest är det lättast att undvika klagomål genom att informera dina grannar om detta så att ni kan ha en öppen dialog under kvällen.

 

 

Om du blir störd

 

Prata med din granne

Din granne kanske inte inser att hen hörs in till din lägenhet. Kontakta din granne och be hen dämpa sig/sänka volymen. Ett

vänligt samtal är i det flesta fall det enda som behövs.

 

• Om störningen fortsätter efter att du pratat med din granne, kontakta oss.

 

• Rör det sig om en mycket allvarlig störning, kontakta polisen på 114 14.

 

• Skicka in en anmälan om störning till oss genom att skriva ut och fylla i nedan blankett:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du stör

 

Upprepad störning av dina grannar kan leda till uppsägning, i enlighet med det avtal du skrivit under vid inflytt.